Jesteś tutaj: Aktualności / Gazyfikacja Przyłęk - mapy planowanej gazyfikacji, wnioski

Gazyfikacja Przyłęk - mapy planowanej gazyfikacji, wnioski

Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i złożenie go w Urzędzie Gminy Białe Błota w pokoju nr … lub wysłanie pocztą na adres: 

 

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Dział Obsługi Klienta

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

godziny pracy: pn. – pt. 7:00-15:00

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wnioski składane w Urzędzie prosimy zostawiać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wniosek – przyłączenie do sieci gazowej.

Do wniosku należy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą aktualny stan rozgraniczenia działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej w granicy posesji.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą lub wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami pod numerem telefonu 52 328 53 08.

 

Więcej informacji na temat procesu przyłączania do sieci gazowej możecie Państwo uzyskać na stronie www.psgaz.pl

 

Do pobrania:

Mapa Sołectwa Przyłęki z ulicami planowanymi do gazyfikacji

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Wniosek o określenie warunków przyłączenia - wzór

Jak przyłączyć się do sieci gazowej