Jesteś tutaj: Aktualności / Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przyłęki w kadencji 2014-2019

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przyłęki w kadencji 2014-2019

Poniżej prezentacja przedstawiająca sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przyłęki z działalności od 2014 do 2019 roku. Prezentacja została przedstawiona podczas zebrania wiejskiego w dniu 15 marca 2019 roku.

Prezentacja z działalności do pobrania