Protokół Zebranie Wiejskie 12.02.2020

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki odbytego w dniu 12.02.2020 r.

 Zebranie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 20.30

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności – 14 osób i 3 gości

oraz:

pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota

pani Sonia Topolewska – Kierownik Referatu Inwestycji

pan Andrzej Wiekierak – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

pan Henryk Sykut – V-ce Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

pani Karolina Lachowicz – radna gminy Białe Błota, przewodnicząca Komisji Oświaty , Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

pan Krzysztof Kocikowski - radny gminy Białe Błota

pani Magdalena Sznajder – radna gminy Białe Błota

sierż . szt. Michał Kaiser dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białych Błotach

pani Małgorzata Komórek – Przewodnicząca Rady Sołeckiej

pani Magdalena Zuehlke – specjalista ds. projektów unijnych w LGD Trzy Doliny

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Wybór protokolanta zebrania.

4. Stwierdzenie ważności zebrania.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania przez prowadzącego i zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców.

6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

7.Sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego i działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 r.

8. Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2020 r.

9. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

10. Dyskusja.

11. Przyjęcie uchwały nr 01/2020 o zmianie wniosku do funduszu sołeckiego na 2020 r.

12. Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

13. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ulicy Zabytkowej.

14. Informacje dotyczące termomodernizacji starych budynków Szkoły Podstawowej w Przyłękach.

15. Informacje o ekopatrolu na terenie gminy.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie zebrania.

 Streszczenie obrad:.

O godz. 18.00 otwarto zebranie wiejskie. Stwierdzono ważność zebrania.

Na przewodniczącego zebrania wybrano większością głosów pana Pawła Zuehlke, 13 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw, a na protokolanta jednogłośnie powołano panią Małgorzatę Komórek.

Przewodniczący przedstawił uczestnikom zebrania porządek obrad. Mieszkańcy wyrazili zgodę na przesunięcie punktu 11 dotyczącego bezpieczeństwa w Sołectwie na początek obrad oraz wprowadzenie punktu- Informacje o ekopatrolu na terenie gminy. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Pan sierż . szt. Michał Kaiser zapewnił , że na terenie sołectwa jest bezpiecznie. Zdementował doniesienia o włamaniach , które pojawiły się na portalu społecznościowym. Poinformował zebranych o usiłowaniu wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka w dwóch miejscowościach na terenie gminy . Prosił o czujność, aby nie dać się nabrać. Poinformował , że numer kontaktowy do dzielnicowego znajduje się na stronie internetowej komisariatu. Zaznaczył , że odbiera telefony tylko w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 112.

Mieszkańcy poruszyli, po raz kolejny, problem nadmiernej prędkości i nadtonażu pojazdów korzystających z ulic Zabytkowej i Przysieckiego. Mieszkańcy apelowali o częstsze kontrole 
na tych ulicach i skorzystanie przez uprawnione służby z monitoringu w celu wyegzekwowania obowiązujących przepisów drogowych. Poruszono również problem psów biegających swobodnie po drogach publicznych. Dzielnicowy poinformował , że takie zdarzenia należy zgłaszać do komisariatu policji lub dzwonić pod nr 112 po patrol interwencyjny.

Sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego i działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 r.

Pan Sołtys przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego i działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok.

Budżet Sołecki 2019 rok – realizacja.

- Oświetlenie 35 000 zł + Urząd Gminy 35 000 zł + 30 000 zł z 2018 r.- kwota wydatkowana

35 000 zł Fundusz Sołecki + 84 182,52 zł Budżet Gminy.

- Zakup dodatkowych elementów placu zabaw kwota 5 000,00 zł - wydatkowano na dwaprojekty 5 000,00 zł - Orszak Trzech Króli kwota 631,30 zł - wydatkowano 631,30 zł

- Festyn rodzinny kwota 2 500,00 zł - wydatkowano 2 499,81 zł.

Gminne Święto Latawca kwota 2 200,00 zł - wydatkowano 2 192,68 zł

Razem wydatkowano 45.523, 79 zł z kwoty 45. 531, 30 zł

Inwestycje w 2019 roku.

- Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego do wykonania chodnika w ul. Antoniego Przysieckiego, środki 615 000,00 zł (Budżet Gminy).

- Budowa drogi ul. Przyrodnicza 370 908,34 zł(Budżet Gminy).

Pozyskanie środków z rządowego programu na budowę dróg powiatowych i gminnych .

- Budowa łącznika drogi ul. ks. Jana Vianneya - 217 251,91 zł (Budżet Gminy).Pozyskanie środków z rządowego programu na budowę dróg powiatowych i gminnych.

- Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów środki 5 000,00 zł (Budżet Sołecki).

- Oświetlenie 119 182,52 zł(Budżet Gminy / Budżet Sołecki).

SUMA 1 303 160,25 zł

 

Inwestycje oświetleniowe na terenie sołectwa.

– 1 lampa (4 115,20 zł ) Budżet Sołecki.

- ul. Usługowa - 1 lampa + szafa (5 639,00 zł ) Budżet Sołecki.

- ul. Bystra - Wodna – 1 lampa + szafa (6 030,52 zł ) Budżet Sołecki.

Budowa oświetlenia:

- ul. Pokosowa – 1 lampa + szafa (6 090,40 zł ) Budżet Sołecki.

- ul. Kąpielowa, ul. ks. Jana Vianneya – 1 lampa (2 904,80 zł )

- Plac zabaw – 4 lampy (10 000,00 zł ) Budżet Gminy.

Projekty z uzyskanym pozwoleniem / zgłoszeniem – ulice:

 

Jasna, Usługowa, Pokosowa I część, Kąpielowa, Bystra, Wodna, Kręta, Przyrodnicza, Księżycowa, Planetarna, Młoda, Willowa, Gwieździsta,Zakładowa, Widokowa, Boczna I część, Pokosowa II część, Gościnna, Promienna, Zacisze, Siedliskowa, Platynowa, Podniebna, Dojazdowa, Budżet Gminy.

W oczekiwaniu na pozwolenie / zgłoszenie:

Boczna II część, Zabytkowa II część,

Koszty projektów:I zakres 60 946,50 zł , II zakres 23 456,10 zł

Organizacja 3 wycieczek:

15 czerwca 2019 (Hel - Władysławowo)

7 września 2019 (Poznań – Termy Maltańskie

10 listopada 2019 (Gdynia – Aquapark Reda)

Działania na terenie Sołectwa.

- 6 stycznia 2019r. VII Kolędowanie z Orszakiem Trzech Króli – organizator Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 15 marca 2019r. Zebranie Wiejskie.

- 25 maja 2019r. VII Rodzinna Majówka Rowerowa – organizator Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 22 maja 2019r. Szczepienie Zwierząt.

- 08 czerwca 2019r. Festyn Rodzinny.

- 12 września 2019r. Zebranie Wiejskie

12,13,14,20,21 września 2019r. Przeglądy Kominiarskie - organizator Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

-14 września 2019r. Gminne Święto Latawca.

- 21 września 2019r. Festiwal Piosenki ,,Śpiewam o Miłości’’ – organizator Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 24 września 2019r. PROJEKT Fotowoltaika MR SOLAR, wybudowano 21 instalacji w Sołectwie Przyłęki – organizator Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 8 grudnia 2019r. VIII Mikołajkowa Niedziela Medyczna – organizator Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk.

- 6 stycznia 2020r. VIII Kolędowanie z Orszakiem Trzech Króli – organizator Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Przyłęk przekazano 1500,00 zł

- W trakcie roku przynajmniej raz na 2 miesiące odbywały się spotkania z Radą Sołecką,

na których omawiano bieżące problemy w miejscowości.

- Pobór podatków 4 razy w roku do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

Pan Sołtys przedstawił również inwestycje na rok 2020 .

- Uaktualnienie projektu i budowa ul. Zabytkowej na odcinku od Kościoła do ul. Cichej (droga + chodnik + 23 szt. lamp).

- Planowane pozyskanie środków z rządowego programu na budowę dróg powiatowych

i gminnych, sierpień / wrzesień 2020r.

- Projekt ul. Zabytkowej na odcinku od ul. Cichej do Sklepu Groszek w Brzozie.

Środki z budżetu gminy

- Modernizacja wodociągu zasilającego Ciele, Zielonkę i Przyłęki.

Środki z budżetu gminy

- Modernizacja placu zabaw

Zakup pozostałych urządzeń fitness 36 366,00 zł

Montaż powierzchni bezpiecznej 108 240,00 zł

Modernizacja sceny 45 790,00 zł

Modernizacja ogrodzenia 15 744,00 zł

Pomiar 733,00 zł

Planowane pozyskanie środków z LGD Trzy Doliny do 63,63 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

SUMA: 206 873,00 zł

 

Oświetlenie zadania – realizacja w latach 2020 - 2021

Wymiany opraw świetlnych na led (ZIT)

Przyłęcka – 1 szt.Korzenna – 4 szt.Botaniczna – 2 szt.Willowa – 6 szt.Młyńska – 12 szt.

Siedliskowa – 4 szt.,Jałowcowa – 7 szt., Rzemieślnicza – 4 szt., Altanowa – 7szt.,

Zielone Pola – 7szt., Cicha – 8 szt., Dymna – 5 szt., Mostowa – 9 szt., Zachodnia – 3 szt., Zabytkowa – 14 szt. , Jasna – 4 szt., Przyrodnicza – 9 szt.

Razem 106 punktów

 

Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

 

Budżet Sołectwa na 2020 rok przedstawia się następująco:

- Utrzymanie strony internetowej sołectwa 354,50 zł

- Imprezy rekreacyjno – integracyjne:

Orszak Trzech Króli – Nasze Przyłęckie Kolędowanie – 1 500,00 zł

Rodzinna Majówka Rowerowa – 2 000,00 zł

Festyn Rodzinny 3 000,00 zł

Święto Latawca w Przyłękach 2 500,00 zł

Konkurs Wokalny Śpiewam o Miłości 2 000,00 zł

- Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym 35 000,00 zł

- Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki 858,00 zł

- Zakup tablicy ogłoszeniowej – 1 600,00 zł

SUMA: 48 812,50 zł

- Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki 2 642,00 zł

Łącznie kwota : 51.454,50

Pan Sołtys i Rada Sołecka zgłosili propozycję przesunięcia środków z budżetu sołeckiego

z zadania Konkurs Wokalny Śpiewam o Miłości w kwocie 2.000 złna zadania :

Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki – kwota 1.000 zł

IX Mikołajkowa Niedziela Medyczna – kwota 1.000 zł

Przesunięcie uzasadniono tym, że realizacja tego zadania wymaga nakładów niewspółmiernych do efektów . Wydarzenie nie cieszyło się zainteresowaniem ze strony mieszkańców sołectwa. Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki wymaga większych środków finansowych. Natomiast nowe zadanie - Mikołajkowa Niedziela Medyczna- cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców sołectwa.

Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

Pan Sołtys odczytał projekt uchwały nr 01/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

Dyskusja

Nie podjęto dyskusji na projektem zmian wydatkowania środków.

Przyjęcie uchwały nr 01/2020 o zmianie wniosku do funduszu sołeckiego na 2020 r.

Uchwała 01/2020 w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za . Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.

Załącznik nr 1 do protokołu.

 

Informacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnych zakładach mięsnych.

Teren dalej jest własnością Pana Ptaka, jednak od pewnego czasu zainteresowana tą działką jest krakowska firma. 23 września 2019 r. nastąpiło spotkanie w UG związane z ustaleniem potrzeb, możliwości dojazdów i charakteru inwestycji. Zagadnienie to będzie podlegało szerokim konsultacjom społecznym w miarę napływu informacji. Inwestycja ta będzie wymagała dodatkowych kosztów w postaci budowy magistrali wodnej i zagwarantowania odbioru ścieków przez gminę. Obecnie trwa procedura uzgodnień środowiskowych. Przygotowywana jest koncepcja odbioru ścieków z tego terenu do przepompowni w Białych Błotach. Prawdopodobnie budowa hal na tym terenie rozpocznie się dopiero w 2021 roku. Docelowo projektowane jest wzniesienie 4 obiektów ( 1 dużej hali dla jednego inwestora i 3 mniejszych). Potencjalny inwestor zapewnia, że ruch transportowy odbywać się będzie 
w godzinach wieczornych i nocnych. Inwestycja zbiegnie się też z realizacją działań GDDK i A w obrębie węzła Stryszek. Pan Wójt zapewniał, że rozmowy w sprawie złagodzenia uciążliwości ruchu z potencjalnym inwestorem rozpoczną się po wydaniu warunków środowiskowych.

 

Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ulicy Zabytkowej.

Pan Sołtys poinformował , że drogi w sołectwie równamy dwa razy w roku albo w miarę potrzeb. Część dróg w sołectwie została już wyrównana i planuje się kolejne do równania.

Mieszkańcy podkreślali konieczność budowy ulicy Zabytkowej wraz z konieczną infrastrukturą. Warunki komunikacyjne na tej drodze są bardzo trudne. Jeżdżą nią zarówno mieszkańcy Przyłęk jak i okolic oraz autobusy linii międzygminnej. Ulicą tą podążają piesi, dzieci do szkoły, i rowerzyści, a nie ma tu pobocza i jezdnia jest bardzo wąska. Stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Mieszkańcy o realizację tej inwestycji zabiegają już od wielu lat i uważają, że zadanie to jest priorytetowe, chociażby ze względu na rolę tej drogi, która łączy dwie gminy ( nie jest ulicą osiedlową ) i często staje się drogą objazdową podczas zatorów komunikacyjnych na szosie Bydgoszcz, Stryszek , Łabiszyn.

Pan Wójt poinformował, że na wykonanie projektu budowy ulicy Zabytkowej do ulicy Cichej zabezpieczono środki w budżecie gminy. Budowa ulicy nie jest ujęta. Możliwa będzie dopiero przy pozyskaniu środków z rządowego programu budowy dróg.

Informacje dotyczące termomodernizacji starych budynków Szkoły Podstawowej

w Przyłękach.

Pan Wójt poinformował zebranych, że ogłoszono na to zadanie kilka przetargów. Niestety wszystkie firmy , które się zgłosiły wyszacowały koszty inwestycji ponad środki zgromadzone na to zadanie w budżecie gminy. Planuje się poszukiwanie środków unijnych na to działanie 
w kolejnych latach. Problematyka modernizacji, rozbudowy starych budynków jest otwarta. Problem należy rozwiązać kompleksowo. Odbyło się spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych ( m.in. dyrektorami szkół )i wyłoniła się pewna koncepcja, aby rozwiązać ten problem w sposób lokalny.

Informacje o ekopatrolu na terenie gminy.

Pan Maciej Kinal przedstawił zebranym mieszkańcom propozycje działań na rzecz środowiska naturalnego Stowarzyszenia „ Gmina to my”. Ekopatrol to inicjatywa społeczna , która powstała w naszej gminie i ma ona na uwadze stan środowiska naturalnego naszej gminy. Najważniejsze zadania i cele to: analiza i audyt stanu środowiska w każdym z sołectw, ograniczenie dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna. Przedstawiciele stowarzyszenia planują podejmowanie wspólnych działań z członkami rad sołeckich, młodzieżą szkolną, mieszkańcami sołectw. W celu uzyskania informacji i zaangażowania się w działania można napisać na adres ekopatrol.bb@ gmail.com. Pan Maciej Kinal zaapelował również o oddanie złomu ( jeśli ktoś ma zbędny ) dla straży pożarnej w Białych Błotach . Złom należy dostarczyć do PSZOK w Białych Błotach z przeznaczeniem dla strażaków. Prosił również o promocję inicjatywy ekopatrolu w mediach sołeckich.

Wolne wnioski

Głos zabierali uczestnicy zebrania.

Pani Bernadetta Pawlaczyk poruszyła sprawę drogi dojazdowej do jej posesji ( przy ulicy Ziołowej), której praktycznie nie ma . Teren porastają krzewy i drzewa, a mieszkańcy nie mogą dojechać do swojej posesji .

Pan Arkadiusz Ogrodowski poruszył problem wymuszania prędkości na innych użytkownikach pojazdów przez niecierpliwych kierowców na ulicy Zabytkowej w czasie godzin dojazdów do pracy. Poruszył również problem przejazdu przez przepust wodny Boczna/Szuwarowa w kierunku Brzozy. Przepust jest niebezpieczny, obsuwa się na nim ziemia. Pytał, czy sprawa przejazdu została prawnie uzgodniona z gminą ościenną.

Pan Jan Górecki zgłaszał problem psów, które biegają po terenie miejscowości. Poruszył również sprawę chodnika przy ulicy Dymnej i ulicy Mostowej , który nie został wykonany do dziś ( inwestycja z roku 2010 ).

Pan Marcin Kasprzyk pytał o oświetlenie odcinka ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej. Wykonanie tego zadania zależy od pozyskania środków przez gminę.

Pan Cezary Prill zgłaszał konieczność oświetlenia ulicy Młodej. Projekt na ulicę Młodą został właśnie wykonany i w styczniu się uprawomocnił. Jeśli będzie wola mieszkańców można tam budować oświetlenie. Ważność projektu to trzy lata.

Pan Jacek Turzyński zgłaszał problem z przejazdem na odcinku ulicy Dojazdowej. Powinno nastąpić tam równanie, ale grunt w utrzymaniu przejezdności jest trudny.

Pani radna Karolina Lachowicz pytała , ile gmina zaoszczędziła na odśnieżaniu i czy te środki nie można przeznaczyć na utrzymanie dróg. Pan Wójt poinformował , że dopiero w kwietniu kończy się okres rozliczeniowy i będą znane kwoty.

Pan radny Krzysztof Kocikowski poruszył problem pobocza przy drodze powiatowej ( ulica Przysieckiego) w sąsiedztwie nowego chodnika. Są tam ogromne dziury i gromadzi się w nich woda. Utrudnia to poruszanie się po tej drodze i jest to niebezpieczne dla użytkowników drogi. Projektant niestety nie przewidział takich problemów. Dziwi mieszkańców taka forma projektu i wykonania tej inwestycji. Należy to uzupełnić i poprawić.

Pan Zenon Szpotański zgłaszał problem zbyt wąskiej jezdni między chodnikiem a sklepem Pszczółka na ulicy Przysieckiego.

Pan Radosław Ziółkowski poruszył problem nadmiernej prędkości na ulicach Mostowej, Dymnej. Apelował o wprowadzenie budowy ulicy Zabytkowej do budżetu gminy.

 

Zamknięcie zebrania

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała Przewodniczył

 

Małgorzata Komórek Paweł Zuehlke

 

Uchwała nr 01/2020

 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki

z dnia 12.02.2020 roku

 

w sprawie uchwalenia zmiany wydatkowania przyznanych środków z funduszu sołeckiego

 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301) oraz § 32.1 Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Przyłęki postanawia co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się wniosek o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok oszacowany na kwotę 2 000,00 zł, na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Środki przeznaczone na realizację zadania Konkurs Wokalny ,,Śpiewam o miłości'' w kwocie 2000,00 zł. przeznacza się na realizację zadań:

  • Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki (przystanek ul. Młyńska) 1 000,00 zł.

  • IX Mikołajkowa Niedziela Medyczna 1 000,00 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

 

Przewodniczący Zebrania – Sołtys

….........Paweł Zuehlke....................

 

 

 

Uzasadnienia

 

Zadania wypełnią warunki wynikające z ustawy o funduszu sołeckim: zadanie własne gminy - art. 7 ust. 1 pkt.2,9,10 i 17, są zgodne ze strategią rozwoju gminy - tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i finansowania społecznych inicjatyw lokalnych, wpływają na poprawę życia mieszkańców oraz tak zadecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dniu 12.02.2020r.