Jesteś tutaj: Aktualności / Wywóz odpadów komunalnych

Wywóz odpadów komunalnych

UWAGA MIESZKAŃCY!

Od dnia 01 stycznia 2016r. usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy świadczyć będzie wybrana w drodze przetargu:

P.U.K TARO Sp.z o.o
ul. Wiejska 3, Lisi Ogon
86-065 Łochowo
tel./fax 52 583 61 43
www.taro.net.pl

Częstotliwość i ciągłość terminów odbioru poszczególnych rodzajów odpadów nie ulegają zmianie.

Harmonogramy wywozu odpadów dostępne są na stronie www.bialeblota.pl w zakładce "gospodarka odpadami" oraz www.bipbialeblota.pl w zakładce „ ochrona środowiska”.

Z dniem 01 lutego 2016r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 24,00 zł zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położną na obszarze gminy;
  • 12,00 zł zbieranych i odbieranych w sposób selektywny za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położną na obszarze gminy;

Zawiadomienia o zmianie stawek opłat o których mowa powyżej, zostaną dostarczone do wszystkich którzy mają złożoną deklarację.

POBIERZ: