Podział środków sołeckich 2014

Uchwała nr. 1/2014
z dnia 10.09.2014.
zebrania wiejskiego w Przyłękach

W sprawie podziału środków sołeckich w wysokości 22.493zł na rok 2015.

§1

  Podział funduszu na 2015 rok w kwocie 22.493zł

1.Budowa monitoringu centrum Przyłęk
4.000,00

2. Budowa oświetlenia dróg (ul.Szuwarowa, Przyrodnicza, Botaniczna)
11.000,00     

3. Organizacja imprez integracyjnych- organizator G.C.K.
2.000,00

W tym :

     - „Trzech Króli”

     - „ Festyn sołecko-parafialny

     - „ Wigilia dla seniorów”

4. Imprezy organizowane przez Szkołę Podstawową ( COSEiS)
3.000,00

     W tym:

     - „Dzień babci i dziadka”

     - „Dzień dziecka”

     - „Gminne święto latawca”  

     - „Mikołajki”                                

5.Święto Gminy Białe Błota
500,00

6.Święto Gminy – przygotowanie stoiska sołeckiego
600,00

7.Strona internetowa Sołectwa Przłęki – utrzymanie strony,opłata domeny
600,00                    

8.Rajd „Rowerowa Brzoza’’ Brzoza-Przyłęki
500,00

9.Zakup artykułów biurowych
293,00

RAZEM                            22.49300    

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów : 40 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się.