Protokół z zebrania wiejskiego w dniu 19.02.2016

Zachęcam do zapoznania się z sprawozdaniem z Zebrania Wiejskiego.

Protokół w pdf