Jesteś tutaj: Aktualności / Zaproszenie Zebranie Wiejskie 15.09.2016 rok.

Zaproszenie Zebranie Wiejskie 15.09.2016 rok.

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE

Zebranie wiejskie  odbędzie się w dniu 15.09.2016r. 

o godz. 18:30 na boisku środowiskowym przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach przy ul. Zabytkowej 5. W przypadku braku quorum II termin 
w tym samym dniu i miejscu o godz. 19.00. Szczegóły do pobrania w załączniku

 Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania - godz. 18:30 – ustalenie quorum
 2. 19:00 - II termin zebrania (po 30 min.)
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór protokolanta zebrania
 5. Stwierdzenie ważności zebrania
 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania i zatwierdzenie przez mieszkańców
 7. Informacje dot. gazyfikacji
 8. Informacje dot. bezpieczeństwa
 9. Informacje dot. prac przy rozbudowie budynku świetlicowo-sportowo-kulturalnego
 10. Informacje dot. zagospodarowania terenu po dawnych Zakładach Mięsnych
 11. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika w ulicy Antoniego Przysieckiego
 12. Odkomarzanie
 13. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego
 14. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem
 15. Dyskusja
 16. Przyjęcie uchwały nr 01/2016 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego
 17. Wolne wnioski

Zamknięcie zebrania