Jesteś tutaj: Aktualności / Plac Zabaw już jest!

Plac Zabaw już jest!

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu społeczności lokalnej w dniach 10-13 sierpnia 2016 roku został zrealizowany projekt budowa Placu Zabaw w Przyłękach. Koszt wyniósł 18 000,00 złotych brutto. Środki na wykonanie placu zabaw pozyskano m. innymi:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk 

środki własne                                     2328,00

- zakup fantów i organizacja loterii  2650,00

- darowizna Firma Fristom                      1000,00

- darowizna Firma Drukservice                 600,00

- darowizna I.M. Ziębiccy                         500,00

- darowizna Dariusz Stachowski                200,00

suma                                                  7278,00

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

- z kawiarenki                                       1453,00

- darowizna od wych. p. Jarosława Szulca 269,00

suma                                                 1722,00

Sołectwo Przyłęki

- z funduszu sołeckiego na 2016 rok       5000,00

suma                                                 5000,00

Gmina Białe Błota

z środków własnych                             4000,00

projekt

geodezyjna mapa powykonawcza

wyrównanie terenu piaskiem

suma                                                4000,00

Łącznie                                           18000,00

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie.